Právní služby spojené s nouzovým stavem v důsledku koronaviru

Vážení obchodní přátelé,

klienti především z řad podnikatelů se na mne v poslední době obracejí v souvislosti s možnými dopady nouzového stavu vyhlášeného s ohledem na koronavirus a uzavření obchodů a provozoven služeb a s možným řešením těchto dopadů.

Velmi obecně lze konstatovat, že na základě § 36 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizového zákona), je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. To by mohlo na první pohled vyvolat dojem, že stát plně odškodní mnoho negativních následků vzniklých v souvislosti s uzavřením obchodů, provozoven služeb apod. Dle mého přesvědčení na to však nelze spoléhat, neboť výklad daného ustanovení je velmi nejasný. Důležitou otázkou (s nejasnou odpovědí) např. je, zda bude stát kompenzovat podnikatelům i tzv. ušlý zisk. Dle mého přesvědčení se nelze na plné odčinění následků státem spoléhat a je vhodné se dobře na vzniklou situaci připravit.

Případné vzniklé finanční problémy mohou samozřejmě vést v důsledku neplacení faktur apod. k finančním problémům i dalších subjektů. Celý nouzový stav tak přirozeně může vést ke vzniku rozsáhlejší ekonomické krize a souvisejícím četným insolvencím. V této situaci principiálně platí, že čím dříve podnikatelé začnou vzniklou situaci řešit, tím efektivnější lze nalézt řešení. Typicky se lze zaměřit např. na:
– úpravu smluvních vztahů s klienty,
– důsledné a rychlé nastavení mechanismu vymáhání pohledávek,
– zajištění pohledávek,
– řešení zaměstnaneckých vztahů,
– řešení financování,
– požadavek na náhradu škody od státu apod.

Při dřívějším nastavení smluvních vztahů se svými klienty nadto podnikatel nemusel s nynější situací počítat, plnit dříve nastavené smlouvy tak může být v současné době obtížné, a může tak být žádoucí je upravit.  

Upřímně Vám přeji, aby se Vás vzniklá situace nijak nedotkla po zdravotní ani ekonomické stránce. V případě potřeby však jsem připraven Vám v této souvislosti právní poradenství poskytnout a maximálně Vám ve vzniklé situaci pomoci včetně nastavení určité „krizové strategie“. Neváhejte mne proto v případě zájmu kontaktovat. Služby tohoto „krizového“ charakteru poskytuji za sníženou sazbu, ve zvláštních případech (např. při zdravotním zasažení koronavirem) se lze dohodnout na bezplatném poskytnutí.

Lukáš Dušek