O mně

Mou filosofií je poskytovat prvotřídní právní služby co nejefektivnějším způsobem a vždy na míru klientovi. Právní služby vždy poskytuji s maximálním respektem k Vaším obchodním zájmům. Za Vaše práva jsem připraven tvrdě bojovat s potřebným zápalem a „tahem na bránu“. Příjemným bonusem jsou mé nižší sazby v porovnání se zavedenými advokátními kancelářemi.

základní informace

Jsem samostatným advokátem se sídlem v Praze. Věnuji se generální advokátní praxi, můžete se na mne obrátit v širokém spektru situací, ať již se bude jednat o řešení průběžných otázek v rámci Vašeho běžného působení nebo o řešení náhlých překotných problémů.

Právní praxi se věnuji více než 10 let, většinu času jsem pracoval v předních českých advokátních kancelářích. Za tu dobu jsem získal četné zkušenosti v oborech, na něž sezaměřuji. Samostatným advokátem jsem od roku 2016. Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, absolvoval jsem rovněž program Diploma in Law na University of Kent v anglickém Canterbury.

Jsem ženatý a mám dvě děti, ve volném čase se kromě rodiny věnuji především sportu, zejména pak judu a vodním sportům. Jsem členem rozhodčí komise Českého svazu juda.

Do týmu kanceláře patří též právní asistent Karel Janeba. Spolupracuji rovněž s řadou externích spolupracovníků ve vybraných oblastech, a to jak právníků (zaměstnanců soudů, notářství, vybraných úřadů), tak jiných konzultantů (daňových, účetních apod.).

přístup k advokacii

Advokacie pro mne neznamená pouze připravit pro Vás požadovanou dokumentaci apod. a spoléhat, že “vše poběží podle plánu”. Advokacie pro mne znamená prvotřídní službu zohledňující specifika každého případu s ochranou Vašich práv ve všech variantách vývoje. Taková služba musí být opřena o schopnost dobrého porozumění právu v celém jeho komplexu včetně jeho smyslu (což bohužel není v dnešní době samozřejmostí). Jen dobré porozumění právu v celém jeho komplexu totiž umožňuje předvídat správný výklad práva, a tím pádem zvolit správný právní nástroj pro dosažení cíle klienta, zvolit správnou argumentaci pro přesvědčení soudce, naplánovat a přizpůsobit jednotlivé kroky,  správně nastavit smluvní dokumentaci, analyzovat příslušná rizika apod. Dlouhodobá spokojenost klientů opřená o výsledky mé práce mne utvrzuje, že jen takové vnímání advokacie je cestou správným směrem, a motivuje mne do další práce.

Jsem však přesvědčen, že Váš osobní dojem je důležitější než jakékoliv prezentační slogany. Proto pokud hledáte advokáta či Vám z jakéhokoliv důvodu Váš dosavadní advokát přestává vyhovovat, neváhejte mne nezávazně kontaktovat za účelem sjednání bezplatné úvodní schůzky. Jsem přesvědčen, že ve mne najdete toho, koho hledáte. Konzultovat věc samozřejmě můžeme i telefonicky či jinými prostředky.

Publikační činnost

Přehled autorských či spoluautorských článků publikovaných nakladatelstvím epravo.cz

• K otázce možnosti podání odpůrčí žaloby bez existence vykonatelné pohledávky dostupný na str. 177 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 4/2016 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.

• Odbornost a důvěryhodnost pracovníků poskytovatele spotřebitelského úvěru dostupný na str. 63 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 1/2017 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.

• Kolektivní sport může být živností dostupný na str. 108 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 3/2017 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.

• Závazné mimosoudní způsoby řešení sporů ve sportu dostupný na str. 54 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 1/2018 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.

• K přípustnosti dovolání v civilním řízení a jejímu vymezení dostupný na str. 105 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 2/2018 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.

• K principům fungování sportovních svazů a k postavení a vzdělávání trenérů dostupný zde.

• K osvobození od daně z nabytí jednotek v novém rodinném domě dostupný zde.

• K počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty u práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení dostupný zde.

• K možnosti zahájení řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby i bez návrhu a k související otázce náhrady nákladů řízení dostupný zde.

• K diskriminaci státu na sportovních soutěžích – kauza izraelských judistů ve Spojených arabských emirátech dostupný zde.

• K předkupnímu právu (nejen) ke garážovému stání dostupný zde.

• Účinnost zákona o realitním zprostředkování (realitního zákona) v červenci 2020? dostupný zde.