Ceny za právní služby

Právní služby obvykle poskytuji na základě hodinové sazby. Má hodinová sazba obvykle činí 2 900,- Kč za hodinu + DPH.

Mou filosofií je, aby klienti mé služby vnímali především jako synonymum prvotřídní kvality, nikoliv nutně nízké ceny. Na druhou stranu z mých zkušeností vyplývá, že mé sazby jsou přibližně poloviční oproti sazbám zavedených kanceláří. Zjednodušeně vyjádřeno mohou být dle mého přesvědčení sazby zavedených kanceláří vyšší zejména díky postavení na trhu, přičemž však v praxi často rozdíl v sazbách neodráží rozdíl v kvalitě. Prvotřídní kvalitu služeb nabízím za nižší cenu než zavedené kanceláře.

Právní služby obvykle poskytuji na základě hodinové sazby, kterou Vám vždy individuálně sdělím. Odhadovanou časovou náročnost Vám k Vaší žádosti vždy rád předem sdělím. Konkrétní výše hodinové sazby se odvíjí od náročnosti, charakteru a dalších aspektů poptávané právní služby. Při dohodě na určitém podstatnějším a pravidelném objemu právních služeb principiálně hodinovou sazbu snižuji.

Ve vybraných případech se lze dohodnout namísto hodinové sazby na tzv. odměně dle výsledku ve věci. Právo na odměnu v takovém případě vznikne pouze v případě, že se podaří dosáhnout předem stanoveného cíle, typicky vymožení pohledávky podstatnější hodnoty, dohody o vypořádání majetku podstatnější hodnoty apod. I konkrétní výši odměny dle výsledku ve věci Vám vždy navrhnu podle náročnosti, charakteru a dalších aspektů poptávané právní služby. Odměna zpravidla nepřesáhne 25 % z hodnoty, které se výsledek týká.

Ve vybraných, ovšem spíše výjimečných případech, se lze dohodnout namísto jiného typu odměny na paušální odměně za konkrétní provedenou právní službu (bez ohledu na její časovou náročnost apod.). Daný typ odměny se může uplatnit typicky u některých právních služeb z oblasti práva obchodních společností, např. u založení obchodní společnosti, nebo u pravidelnějších služeb podobného druhu (např. balíček smluvní dokumentace při realitních transakcích). I konkrétní výši odměny tohoto typu Vám vždy sdělím po specifikaci poptávané služby.