Občanské právo

Smlouvy, vypořádání majetku, náhrada újmy, dědictví apod.

Obchodní právo

Obchodní transakce, obchodní společnosti, spory společníků, obecné poradenství podnikatelům, ochranné známky, hospodářská soutěž apod.

Nemovitostní transakce

Koupě a prodej, vypořádání spoluvlastnictví, předkupní práva, výstavba a developerské projekty, věcná břemena apod.

Sporná agenda

Soudní a rozhodčí řízení, mimosoudní vyjednávání, vymáhání pohledávek, exekuce, insolvence.

Sportovní právo

Organizace spolku, smlouvy svazů, klubů, sportovců, trenérů a dalších, reklama, dotace apod.

Trestní právo

Obhajoba obviněných, zastupování poškozených, trestní odpovědnost právnických osob apod.

Rodinné právo

Společné jmění manželů, předmanželské smlouvy, rozvody, péče o děti, výživné (alimenty) apod.

Další obory

Správní právo, pracovní právo, řada dalších oborů