Prvotřídní služby za přijatelné ceny

Tvrdý boj za vaše práva

Spolehlivý partner v každé situaci

Efektivita a výsledky

o mne

Prvotřídní právní služby za přijatelné ceny

Jsem samostatným advokátem v Praze a věnuji se všem hlavním právním oborům. Mou filosofií je poskytovat prvotřídní právní služby co nejefektivnějším způsobem a vždy na míru klientovi. Právní služby vždy poskytuji s maximálním respektem k Vaším obchodním zájmům. Za Vaše práva jsem připraven tvrdě bojovat s potřebným zápalem a „tahem na bránu“. Příjemným bonusem jsou mé nižší sazby v porovnání se zavedenými advokátními kancelářemi.

Občanské právo

Smlouvy, vypořádání majetku, náhrada újmy, dědictví apod.

Obchodní právo

Obchodní transakce, obchodní společnosti, spory společníků, obecné poradenství podnikatelům, ochranné známky, hospodářská soutěž apod.

Nemovitostní transakce

Koupě a prodej, vypořádání spoluvlastnictví, předkupní práva, výstavba a developerské projekty, věcná břemena apod.

Sporná agenda

Soudní a rozhodčí řízení, mimosoudní vyjednávání, vymáhání pohledávek, exekuce, insolvence.

Sportovní právo

Organizace spolku, smlouvy svazů, klubů, sportovců, trenérů a dalších, reklama, dotace apod.

Trestní právo

Obhajoba obviněných, zastupování poškozených, trestní odpovědnost právnických osob apod.

Rodinné právo

Společné jmění manželů, předmanželské smlouvy, rozvody, péče o děti, výživné (alimenty) apod.

Další obory

Správní právo, pracovní právo, řada dalších oborů

Aktuality

Kontaktujte mne za účelem bezplatné úvodní konzultace +420723480526