Specializace

Sportovní právo

 

Organizace spolku, smlouvy svazů, klubů, sportovců, trenérů a dalších, reklama, dotace apod.

Sportovní právo bývá jako samostatný právní obor uváděn až v posledních několika letech. Spadá do něj poradenství řadě subjektů v oblasti sportu, ať již se jedná o kluby, svazy sportovce, trenéry, agenty či jiné funkcionáře. V současné době je nedílnou součástí sportovního právo tzv. spolkové právo – právo týkající se spolků. Právě spolky jsou totiž v současné době základním stavebním kamenem organizovaného sportu, a to především s ohledem na kritéria pro dotace ve sportu. I s touto problematikou jsem připraven Vám asistovat.

Jsem členem rozhodčí komise Českého svazu juda.

Přehled autorských či spoluautorských článků publikovaných nakladatelstvím epravo.cz v tomto oboru:

• Kolektivní sport může být živností dostupný na str. 108 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 3/2017 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.
• Závazné mimosoudní způsoby řešení sporů ve sportu dostupný na str. 54 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 1/2018 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.
• K principům fungování sportovních svazů a k postavení a vzdělávání trenérů dostupný zde.
• K diskriminaci státu na sportovních soutěžích – kauza izraelských judistů ve Spojených arabských emirátech dostupný zde.