Specializace

Občanské právo

Smlouvy, vypořádání majetku, náhrada újmy, dědictví apod.

Po rekodifikaci soukromého práva přijetím nového občanského zákoníku lze pod pojem občanského práva zahrnout celou řadu podoborů. Jsem připraven Vám asistovat ve valné většině z nich, ať již se bude jednat o sepis či připomínkování smluv, vypořádání majetku, otázky náhrady újmy, aspektů dědického práva či jiných aspektů. Pod pojem občanského práva by se daly zařadit i některé obory, které na těchto stránkách uvádím samostatně.

Přehled autorských či spoluautorských článků publikovaných nakladatelstvím epravo.cz v tomto oboru:

• K otázce možnosti podání odpůrčí žaloby bez existence vykonatelné pohledávky dostupný na str. 177 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 4/2016 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.

• K počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty u práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení dostupný zde.

• K předkupnímu právu (nejen) ke garážovému stání dostupný zde.