Specializace

Další obory

Správní právo, pracovní právo, řada dalších oborů

Poskytuji právní služby i v řadě dalších oborů práva. Kupříkladu ve vybraných aspektech správního práva, kteréžto je samo o sobě velmi obsáhlým pojmem. Právní služby poskytuji i ohledně vybraných aspektů veřejných zakázek, vybraných daňových otázek, otázek mezinárodního práva apod.
Pokud si nejste jisti, zda Vámi poptávaná služba spadá pod mou specializaci, neváhejte mne kontaktovat. Potvrdím Vám, zda jsem schopen Vám v dané oblasti právní služby kvalitně poskytnout. Pokud bych toho schopný nebyl (např. ve složitějších otázkách práva informačních technologií, v otázkách komplikovaných fúzí společností apod.), pokusím se Vám doporučit některého z kolegů. Poskytování právních služeb v oblastech, v nichž nemá advokát dostatek zkušeností, totiž nepřináší pozitiva ani advokátovi, již vůbec pak ne klientovi.

Přehled autorských či spoluautorských článků publikovaných nakladatelstvím epravo.cz v tomto oboru:

• Odbornost a důvěryhodnost pracovníků poskytovatele spotřebitelského úvěru dostupný na str. 63 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 1/2017 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.