Specializace

Trestní právo

Obhajoba obviněných, zastupování poškozených, trestní odpovědnost právnických osob apod.

V oboru trestního práva jsem připraven Vám asistovat, ať již se jedná o preventivní poradenství při zamýšlených krocích za účelem eliminace trestní odpovědnosti, nebo obhajobu v již probíhajícím trestním řízení. U trestního práva více než kde jinde platí, že čím dříve mne v dané věci kontaktujete, tím lepších výsledků bude možné dosáhnout.

Samozřejmostí je zastupování poškozených osob.