Specializace

Nemovitostní transakce

Koupě a prodej, vypořádání spoluvlastnictví, předkupní práva, výstavba a developerské projekty, věcná břemena apod.

Pro nemovitostní transakce je typické, že je klient podstupuje jen jedinkrát za celý život, případně v jednotkách případů, proto s nimi z podstaty věci ani nemůže mít rozsáhlejší zkušenosti. Prakticky každá nemovitostní smlouva přitom dle mých zkušeností obsahuje významná rizika, které klienti bez zkušeností v oboru nerozpoznají. Věřím tak, že oceníte mou asistenci jakožto advokáta, který se nemovitostním transakcím dlouhodobě věnuje, a to jak poradenství pro prodávajícího či kupujícího tak např. pro realitní kanceláře či jiné zprostředkovatele. Z mé zkušenosti vyplývá, že čím dříve mne u nemovitostních transakcí kontaktujete, tím lepších výsledků bude možné dosáhnout. Ideálně mne kontaktujte ještě před první schůzkou se smluvním partnerem, pomohu hned na počátku vytyčit stěžejní body pro eliminaci rizik. Klíčové záležitosti bývají totiž, zejména pak u větších transakcí, dojednávány často na samém počátku jednání, a má asistence již v této fázi tak pomůže zabezpečit ošetření těchto klíčových záležitostí.

Samozřejmostí je možnost zajištění advokátní úschovy kupní ceny.

Pro realitní kanceláře či makléře nabízím pravidelnou přípravu balíčku smluvní dokumentace pro jednotlivé transakce.

Přehled autorských či spoluautorských článků publikovaných nakladatelstvím epravo.cz v tomto oboru:

• K osvobození od daně z nabytí jednotek v novém rodinném domě dostupný zde.

• K předkupnímu právu (nejen) ke garážovému stání dostupný zde.

• Účinnost zákona o realitním zprostředkování (realitního zákona) v červenci 2020? dostupný zde.