Specializace

Sporná agenda

Soudní a rozhodčí řízení, mimosoudní vyjednávání, vymáhání pohledávek, exekuce, insolvence

Jsem připraven Vás zastupovat v soudním či rozhodčím řízení, ať již se jedná o jednoduché spory (tzv. vymáhání pohledávek) nebo spory komplikované. Bohaté zkušenosti mám rovněž s mimosoudním vyjednáváním. Převzít Vaše zastoupení samozřejmě mohu i v případech, kdy s Vámi protistrana nekomunikuje, často totiž právě převzetí zastoupení advokátem přiměje protistranu k serióznímu jednání či přímo poskytnutí požadovaného plnění. Samozřejmostí je i zastoupení v exekučním či insolvenčním řízení.

Přehled autorských či spoluautorských článků publikovaných nakladatelstvím epravo.cz v tomto oboru:

• K otázce možnosti podání odpůrčí žaloby bez existence vykonatelné pohledávky dostupný na str. 177 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 4/2016 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.
• Závazné mimosoudní způsoby řešení sporů ve sportu dostupný na str. 54 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 1/2018 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.
• K přípustnosti dovolání v civilním řízení a jejímu vymezení dostupný na str. 105 a násl. magazínu EPRAVO.CZ Magazine č. 2/2018 v tištěné verzi nebo v elektronické verzi dostupné zde.
• K možnosti zahájení řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby i bez návrhu a k související otázce náhrady nákladů řízení dostupný zde.