Specializace

Obchodní právo

Obchodní transakce, obchodní společnosti, spory společníků, obecné poradenství podnikatelům, ochranné známky, hospodářská soutěž apod.

Pojmem obchodní právo se obvykle rozumí komplexní asistence podnikatelům. Jedná se zejména o asistenci při přípravě obchodní smluvní dokumentace (tyto služby do jisté míry splývají s oborem občanského práva), a dále o tzv. korporátní právo neboli právo obchodních společností. Jeho předmětem je zejména zajištění běžného chodu společnosti, ale i nastavení vztahů mezi společníky v tzv. společenské smlouvě (ve stanovách), vztahů se statutárními orgány a dalšími orgány či osobami. Ve všech těchto oblastech jsem připraven Vám asistovat, stejně jako při řešení sporů, ať již vnitřních sporů ve společnosti nebo sporů s třetí osobou.

Přehled autorských či spoluautorských článků publikovaných nakladatelstvím epravo.cz v tomto oboru:

• K možnosti zahájení řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby i bez návrhu a k související otázce náhrady nákladů řízení dostupný zde.