Specializace

Rodinné právo

Společné jmění manželů, předmanželské smlouvy, rozvody, péče o děti, výživné (alimenty) apod.

Pomohu Vám v celém spektru problematiky rodinného práva, ať jste již v rámci rodiny dohodnuti a potřebujete zajistit formální stránku věci, nebo jste znesvářeni. Právní služby se mohou týkat jak aspektů majetku, tak dětí, rozvodů či aspektů jiných. V oblasti rodinného práva vždy primárně usiluji o oboustranně akceptovatelnou dohodu a mám dobré výsledky v tomto ohledu. Pokud se však dohody nepodaří dosáhnout, jsem připraven Vaše práva se vším zápalem prosazovat před soudem.

Mám zkušenosti i s právním poradenstvím orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (tzv. OSPODu či hovorově „sociálky“), i tyto zkušenosti tedy zúročuji při právních službách v oblasti rodinného práva.