Stal jsem se rozhodcem Národního rozhodčího soudu pro sport

Dne 1. 4. 2023 vstoupí v účinnost novela zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tato novela mimo jiné explicitně zakotvuje postavení Národního rozhodčího soudu pro sport jakožto nového orgánu na poli českého sportu a sportovního práva. Mám tu čest oznámit, že jsem se stal jedním z 30 rozhodců zařazených na seznam rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport.

Národní rozhodčí soud pro sport je zřízen při Národní sportovní agentuře a do jeho pravomoci automaticky náleží rozhodování sporů v souvislosti s dopingem. Vedle toho může do jeho pravomoci spadat i rozhodování sporů ve věcech disciplinárních deliktů sportovců anebo členů sportovních organizací, pokud je to v souladu s jejich vnitřními předpisy a tyto sportovní organizace o to požádají. Věřím, že sportovní organizace mají dobrý důvod o to požádat a své vnitřní předpisy si náležitě upravit, neboť jsem přesvědčen, že se Národní rozhodčí soud pro sport bude s ohledem na vysokou odbornou erudici rozhodců těšit velmi dobré reputaci. Podobně jako se jí na mezinárodním poli těší Mezinárodní sportovní arbitráž (tzv. CAS) v Lausanne, kterou lze vnímat jako inspiraci pro Národní rozhodčí soud pro sport. Těším se, že vedle své (samozřejmě pokračující) advokátní činnosti na poli sportovního práva své nabyté znalosti a zkušenosti zúročím i v této nové pozici.

Lukáš Dušek, 31. 3. 2023