Daň z nabytí nemovitých věcí prozatím nebyla zrušena, zrušení bylo pouze navrženo

U celé řady mých klientů panuje přesvědčení, že již došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Není tomu tak. Kromě jiných návrhů na zrušení příslušného daňového předpisu však byl Poslanecké sněmovně podán i vládní návrh na zrušení předpisu (v této věci tedy od doby mé poslední aktuality na dané téma došlo k vývoji s ohledem na rozhodnutí vlády). Skutečnost, že se jedná o návrh vládní, samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost, že ke změně dojde, samozřejmě však na budoucí změnu nelze spoléhat. Proces přijímán přitom může být dosti dlouhý a např. u aktuálně prodávaných nemovitostí může splatnost daně z nabytí nastat dříve než bude legislativní změna přijata (nehledě pak na nemovitosti prodávané na počátku roku).

Vládní návrh mimo jiné počítá se zrušením možnosti každoročního snížení základu daně z příjmů o částku, kterou kupující zaplatil na úrocích z úvěru na bydlení. Byť lze očekávat, že pro většinu kupujících bude i tak legislativní změna ekonomicky výhodná, samozřejmě by zrušení této možnosti do značné míry snížilo ekonomický přínos pro řadu kupujících.

Předmětný vládní návrh je dostupný např. zde, legislativní proces lze sledovat zde. Projednávání bylo navrženo na pořad 49. schůze (od 26. 5. 2020).

 

Mgr. Lukáš Dušek, advokát