Předkupní právo spoluvlastníka nemovitosti bylo zrušeno, daň z nabytí prozatím nikoliv

Parlament rozhodl o zrušení předkupního práva spoluvlastníka nemovitosti, když novelizoval § 1124 občanského zákoníku. Novelizační zákon č. 163/2000 Sb., kterým k tomu došlo, nabyde účinnosti dne 1. 7. 2020. Podle přechodných ustanovení platí, že dojde-li k uzavření kupní smlouvy po tomto datu, nebude již třeba nabídku předkupního práva zasílat. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy naopak dříve, předkupní právo potrvá i po 1. 7. 2020).

Patrně nejkritizovanější bylo předkupní právo v případě garážového stání (viz např. tento můj starší článek), předkupní právo však bylo zrušeno nejen pro takové případy, ale např. i pro spoluvlastnictví rodinného domu, bytu apod. V nevýznamném počtu případů zůstalo omezené předkupní právo zachováno, a bude tak náležet např. sourozencům, kteří zdědí dům, a to po dobu 6 měsíců ode dne, kdy dům nabydou.

Zrušení předkupního považuji za jednoznačně pozitivní krok, neboť jeho negativa z mého pohledu v souhrnu jednoznačně převyšovala nad jeho pozitivy. Platí přitom, že si předkupní právo lze upravit i smluvně, a spoluvlastníci tak mohou předkupní právo zachovat i do budoucna.

Dosud naopak nedošlo k ničemu, co by hodnověrně napovídalo brzkému zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, které bylo v posledních dnech proklamováno. Dle některých informací v této otázce nepanuje politická shoda.

Lukáš Dušek